Wirydarz i krużganki

Zabytkowe krużganki są idealnym miejscem na spacer, odpoczynek i rekreację. Są również zabytkowym elementem Domu, dzięki czemu stanowią również walor artystyczny. W krużgankach organizujemy okolicznościowe wystawy, przez co w tym miejscu historia łączy się z kulturą, a duchowość umacniana jest przez artystyczne piękno.  

Wirydarz jest wewnętrznym dziedzińcem klasztornym, dostępnym z krużganków, w którym można pospacerować, odpocząć i porozmawiać w czasie wolnym.