Opowieść o pewnym klasztorze

Opowieść o pewnym klasztorze

To cykl filmików przedstawiający historię obecnego Domu Rekolekcyjnego św. Norberta zebrany w cztery odcinki. O zmianach, jakie zaszyły na przestrzeni 900 lat istnienia klasztorów ponorbertanów w Hebdowie, opowie o. Eugeniusz Grzywacz, pijar, historyk sztuki, duszpasterz i pedagog. 

Opowieść o pewnym klasztorze

1. Prolog - jest pierwszym odcinkiem, który wprowadza i nakreśla historię tego miejsca. 

2. Hebdowskie pejzaże - w tej części klasztor został przedstawiony w otaczającej go przyrodzie zmieniającej się podczas czterech pór roku. 

3. Dawny widok Hebdowa i Franciszek Kostrzewski -  opowieści w tym odcinku są zainspirowane jednym z obrazów Franciszka Kostrzewskiego  „Widok Hebdowa” z 1852 r., który znajduje się obecnie w  Muzeum Narodowym w Kielcach. Interpretacja ikonograficzna poświęcona jest sztafażowi tego obrazu, a więc postaciom, które się na nim znajdują.

4. Widok, którego już nie ma - ostatnia część o hebdowskim klasztorze opowiada o stronie pejzażowej obrazu, o dawnym korycie Wisły, Puszczy Niepołomickiej i widocznych na horyzoncie górach, porównując z tym, co dziś jeszcze pozostało z tamtego widoku, a co wcale nie jest takie pewne, że pozostanie w tej formie, jaką teraz widzimy.