Rekolekcje Charyzmatyczne

Rekolekcje Charyzmatyczne

W dniach 3-4 października 2020 r. odbyły się rekolekcje charyzmatyczne w Hebdowie, które były skierowane do tych, którzy chcą poznać wspólnoty charyzmatyczne lub się w nich formują. Rekolekcje poprowadził o. Andrzej Lisiak wraz z zespołem p. Bożeną Wojciechowską oraz p. Małgorzatą Łapą.

W grupie znaleźli się przede wszystkim członkowie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym KANA z Łowicza, rodzice uczniów pijarskiego Liceum z Łowicza oraz nauczyciele tej szkoły. Rekolekcje przebiegały w wyjątkowej atmosferze klasztoru hebdowskiego pozwalającej jeszcze bardziej doświadczyć Boga, który jest bliski i zaprasza do współpracy z nim, poprzez dary charyzmatyczne.